Koelwater proces

Projectnaam: Koelwater proces

Realisatie: 2009

Toepassing: Automatisering van de produktie van proceskoelwater en de koeling van afvalwater.

Enerzijds het sturen van een koelwaterproces om koelwater ter beschikking te hebben aan een constante gewenste temperatuur en het sturen van een afvalwaterproces om afvalwater aan een voldoende lage temperatuur te lozen anderzijds.
Koelwater is één van de sleutelelementen voor de goede werking van de produktieplant. Het proceskoelwater systeem bestaat uit 2 koelgroepen (165kW en 450kW), een buffervat en twee collectoren. Beide collectoren bestaan uit 9 circuits.

Werking
Het systeem omvat:
-het in-en uitschakelen van de koelgroepen afhankelijk de berekende koelvraag.
-het inschakelen van de geselecteerde circuits in cascade volgens een vrij te kiezen prioriteit, rekening houdend met het niveau van het buffervat
-de PI-regeling van de afzonderlijke circuits op druk of temperatuur.
-de niveauregeling van het buffervat
-de regeling van de koeling van het afvalwater via ventillatorsysteem en/of warmtewisselaar afhankelijk van de wens en omstandigheden.
-de visualisatie en sturing via een XBTGT Magelis touchscreen.

Bijkomende vereisten
-Programmatie volgens gevalideerde standaarden.

Gebruikte materialen
– Modicon Premium plc
– XBTGT Magelis touchscreens
– Netwerk: ethernet – Modbus TCP/IP

 

Magelis XBT Overview
Magelis XBT Overview

 

KWP Installatie
KWP Installatie

 

KWP Buffervat
KWP Buffervat