Opslag van vliegassen

 Realisatie: 2014

Projectnaam: EUROPORTS beheer opslag vliegassen.

Toepassing: Automatisering van het laden en lossen van vliegassen in een magazijn.

Vliegassen zijn een bijproduct van diverse verbrandingsovens en worden verwerkt als additief voor cement. Deze vliegassen worden per schip aangevoerd en worden via een buizenstelsel in de opslagruimte “geblazen”. Het lossen in het magazijn gebeurt gecontroleerd via verschillende routes met elk verschillende klepgestuurde stortpunten teneinde de gewenste verdeling van het product in het magazijn te bekomen. Het lossen naar vrachtwagens gebeurt via een laadsilo die via een extractiepunt in het magazijn automatisch gevuld wordt.

Werking

Het systeem omvat:

-de automatische, semi-automatische en manuele vulling van het magazijn.

-het geautomatiseerd leegblazen van de verschillende circuits.

-de sturing van de luchtfilters (het magazijn wordt hermetisch afgesloten).

-de mogelijkheid om de routevolgorde vrij te kiezen en routes indien gewenst te blokkeren.

-de sturing van de laadsilo volgens een cascadesysteem en automatische vulling.

 

Gebruikte materialen

-Modicon TSX Premium plc

-XBTGT Magelis touchscreens

Mag30_1

Mag30_2

magazijn

schip