Categorie archief: Pharma

Nieuwe PLC voor TGBT bij GSK

Op 2e kerstdag was er een interessante test gepland bij GSK (GlaxoSmithKline Pharmaceuticals) in Rixensart. Hier worden geneesmiddelen en vaccins gemaakt. Verder ook producten zonder voorschrift voor consumentengezondheid (denk maar aan mond- en lichaamsverzorging).

Om de verschillende gebouwen van elektriciteit te voorzien staan er meerdere TGBT’s (laagspannings verdeelborden) die voorzien zijn van een netaansluiting en in parallel een noodstroomvoorziening met een generator. Een UPS zorgt dat de stroom in het gebouw niet wegvalt wanneer er een onderbreking is en de generatoren nog moeten opstarten. Om te zorgen dat de productie niet in gevaar komt is het belangrijk dat het systeem betrouwbaar is.

De aansturing van deze TGBT gebeurt daarom via een PLC. Via Schneider werd Arcsom gevraagd om nieuwe software te schrijven voor een PLC en deze te testen op de installatie. Deze test kon enkel gebeuren wanneer de productie stilgelegd was zodat op 26 december Ronald met enkele technici van GSK aan de slag kon om te zien of alles werkte zoals voorzien was.

Het is best wel indrukwekkend om te zien hoe de omschakeling van normaal naar secours bij een stroomverbruik van 800 A vlot verliep.

De test was geslaagd en de klant was tevreden met het resultaat.  De spanning van ’s morgens was weg en iedereen kon nadien terug naar vakantiemodus.

Koelwater proces

Projectnaam: Koelwater proces

Realisatie: 2009

Toepassing: Automatisering van de produktie van proceskoelwater en de koeling van afvalwater.

Enerzijds het sturen van een koelwaterproces om koelwater ter beschikking te hebben aan een constante gewenste temperatuur en het sturen van een afvalwaterproces om afvalwater aan een voldoende lage temperatuur te lozen anderzijds.
Koelwater is één van de sleutelelementen voor de goede werking van de produktieplant. Het proceskoelwater systeem bestaat uit 2 koelgroepen (165kW en 450kW), een buffervat en twee collectoren. Beide collectoren bestaan uit 9 circuits.

Werking
Het systeem omvat:
-het in-en uitschakelen van de koelgroepen afhankelijk de berekende koelvraag.
-het inschakelen van de geselecteerde circuits in cascade volgens een vrij te kiezen prioriteit, rekening houdend met het niveau van het buffervat
-de PI-regeling van de afzonderlijke circuits op druk of temperatuur.
-de niveauregeling van het buffervat
-de regeling van de koeling van het afvalwater via ventillatorsysteem en/of warmtewisselaar afhankelijk van de wens en omstandigheden.
-de visualisatie en sturing via een XBTGT Magelis touchscreen.

Bijkomende vereisten
-Programmatie volgens gevalideerde standaarden.

Gebruikte materialen
– Modicon Premium plc
– XBTGT Magelis touchscreens
– Netwerk: ethernet – Modbus TCP/IP

 

Magelis XBT Overview
Magelis XBT Overview

 

KWP Installatie
KWP Installatie

 

KWP Buffervat
KWP Buffervat